d'Ossekoppen
 
Ossenisse-Zeedorp

Carnavalsstichting d’Ossekoppen uit Ossenisse is sinds 1989 actief. Voor deze tijd was er geen carnaval op ons dorp. Het was de goede gewoonte van wagenbouwers uit de streek, om de zondag na het reguliere carnaval de optocht van Kieldrecht, net over de grens in België te bezoeken. Nadat deze optocht eind jaren ’80 niet meer gehouden werd, is er op Ossenisse het initiatief geweest, om hier de zondag na het reguliere carnaval een optocht te organiseren. Sinds die tijd rijdt er elke zondag na carnaval een mooie optocht vanaf Zeedorp door Ossenisse.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van carnavalsstichting d’Ossekoppen.


Ossenisse is een klein dorp in Zeeuws-Vlaanderen prachtig gelegen aan de Westerschelde en omringd door dijken. In de zomer heeft het grote aantrekkingskracht op dagjesmensen en toeristen die naar de zandplaten en strandjes trekken. Rondom het dorp zijn dan ook een drietal campings gevestigd.

Het dorp heeft slechts een paar honderd inwoners, maar heeft een eeuwenoude traditie. Centraal op het dorp treft men een in verhouding enorme dorpskerk, daarnaast is in dit kleine dorp hedendaags nog steeds een dorpshuis en café/restaurant te vinden!


Is de datum waarop het carnaval gevierd wordt afwijkend, daarnaast is de samenstelling van onze Raad van Elf ook bijzonder te noemen. Onze Raad bestaat namelijk geheel uit dames. We zijn daarmee, bij ons weten, niet meer de enige in Nederland maar wel de eerste geweest! Aan het hoofd van de Raad fungeert dan ook geen Prins Carnaval, maar een Prinses. Het eerste carnaval had dan ook toepasselijk als motto:’Altijd dwars op de Snis, we hebben geen Prins maar een Miss !’


Tot nu toe zijn er vier Prinsessen geweest die aan het hoofd hebben gestaan van de Raad van Elf ! Gedurende de eerste vijf jaar was Prinses Agnes actief, daarna is het Prinses Margaretha geweest die tot 2019 toe de scepter zwaaide. Prinses Ons Natas heeft hierna twee jaar de scepter gezwaaid. Tijdens ons 33-jarige jubileumfeest in november 2022 presenteerde wij onze nieuwe prinses: Prinses Kimalia. Zij zal komend carnavalsseizoen de scepter zwaaien.


De Prinsessenwagen die is gebouwd, is een boot en verwijst hiermee naar de band die Ossenisse al eeuwen lang met het water heeft.


Ook de dagen van het reguliere carnaval zijn wij actief. Op vrijdagavond is er de traditionele overdracht van de sleutels op het gemeentehuis en daarnaast bezoeken we de diverse optochten en carnavalsbals van de omliggende dorpen in de streek.


De Raad van Elf van d’Ossekoppen staat bekend om haar sympathieke uitstraling en het brengen van sfeer. Dat vele mensen in de streek ons een warm hart toedraagt, blijkt wel uit de meer dan 100 sponsors en sympathisanten die het carnaval in Ossenisse ondersteunen.